Reformationen Rocker

Forside
Historien bag
Omtale
foto & audio
booking
til eskild.dk
Reformation rocker
Omtale
Historien bag
booking
foto & audio
til eskild.dk


I forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 fik jeg en henvendelse fra Viborg Stift, der ønskede at fejre jubilæumsåret med en CD-udgivelse og en koncertrække. Omdrejningspunktet skulle være reformationens salmer, der spiller en helt afgørende rolle for den evangelisk-lutherske reformation.

Martin Luther elskede musik. Han opfattede musikken som en gave fra Gud og anså den for et vigtigt middel til at forkynde den protestantiske tro. Menighedens salmesang på modersmålet fik følgelig en central plads i den lutherske gudstjeneste. Derfor synes det også naturligt at fejre reformationsjubilæet med et projekt, som bygger bro mellem fortid og nutid, og som tydeligt viser, hvor vedkommende reformationens sangskat også er i dag. For i mine ører er der nemlig ikke tale om støvet, udstoppet musik fra det lokale egnsmuseum, men derimod iørefaldende sange, som af indlysende grunde har overlevet i 500 år, og som udgør en vigtig del af den danske kulturarv.

På indspilningen har jeg haft den store glæde at kunne trække på en række dygtige legekammerater, som hver især har bidraget til albummets mangfoldighed. Ikke mindst skylder jeg sanger og producer Bjarne Langhoff en stor tak for sin utrættelige og kompetente indsats.

Liveorkester

Medvirkende på album